Segueix-nos!
 

Sortides i vacances

SORTIDES I VACANCES

Responsables: pedagoga i psicòloga
Descripció: tant les sortides com les estades són activitats lúdiques que aprofiten els recursos de lleure que ofereix la societat per gaudir del temps d’esbarjo (cine, bolera, museus, restaurants, natura, festes tradicionals…).
Les sortides es fan una vegada al mes com a mínim, i les estades (de més d’un dia) una vegada l’any.
Objectius: Aprofitar els recursos existents a la societat per fer activitats grupals que potenciin l’autonomia, la integració social, la cohesió en el grup i el gaudi de qualitat.
Ubicació: varia en funció de l’activitat.

Category
Lúdico-Culturals