Segueix-nos!
Activitats
  • All
  • Creatives
  • Esportives
  • Formatives
  • Lúdico-Culturals
  • Sensibilització

Documentació activitats

La programació de les activitats setmanals que duren tot el curs es fa al setembre. Aquest any seguirem aquest ordre:

Podreu rebre al correu electrònic la informació ampliada, si ens la demaneu.

La programació dels caps de setmana es fa bimensualment. Podeu veure un exemple aquí:

Podreu demanar la programació en curs si ens la sol·liciteu.

Per entrar a les activitats demanem que els usuaris passin una entrevista prèvia, en la qual es recullen les necessitats, es valoren les millors opcions i es pacten els acords. Si us interessa podeu demanar l’entrevista per correu electrònic o per telèfon.