Segueix-nos!

Tastidis inicia la seva activitat el 2013 a Sant Joan Despí, quan un equip de professionals del món de l’educació decideixen donar suport a un grup de famílies que, tenint fills i filles amb discapacitat intel·lectual volen que els nois i noies puguin accedir a activitats formatives, de lleure i esport de forma regular i aprofitant una xarxa relacional construïda entre tots ells al llarg d’anys d’haver coincidit en altres espais com escoles de formació o àmbits laborals.

Missió

Tastidis pretén millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del seu entorn familiar mitjançant activitats formatives, laborals, de suport terapèutic i d’acompanyament en l’emancipació, esportives, lúdiques, socioculturals i associatives que permetin el desenvolupament global de la persona i la seva participació activa i solidària en la societat, ja sigui a través de la creació de recursos nous o de l’adaptació dels ja existents amb els suports que siguin necessaris, i de les actuacions adreçades a potenciar una actitud tolerant i compromesa amb la societat envers la diversitat.

Visió

La inclusió de totes les persones dins de la societat és un dret, independentment de les característiques personals i socials de cada individu, i és responsabilitat de tots i totes que aquest objectiu s’arribi a complir. Tastidis vetlla per aquest objectiu i, alhora, promou actuacions de sensibilització perquè la societat sigui cada cop més inclusiva.

Valors

• COL·LABORACIÓ: Entre tots i totes podem millorar la societat en què vivim.

• INCLUSIÓ: Cadascú té un lloc a la societat i la pot enriquir amb les seves aportacions dins les seves possibilitats.

• COMPROMÍS: El compromís solidari és necessari per millorar el món del qual formem part, i cal aplicar-lo tant dins l’entitat com a fora, quan actuem com a ciutadans d’una comunitat.

• FORMACIÓ: Per atendre correctament les persones amb situacions personals diverses necessitem professionals formats en diverses disciplines pedagògiques i socials. Però per al bon funcionament de l’entitat, necessitem perfils professionals d’altres àmbits.

• L’ÀMBIT RELACIONAL COM A FONT DE SATISFACCIÓ: L’individu és un ésser social; tenir un entorn relacional en el qual ens podem desenvolupar aportant als altres i rebent dels altres és fonamental per al nostre benestar.

• LLEURE I ESPORT, QUALITAT DE VIDA: Gaudir d’un espai i un temps de lleure de qualitat millora el benestar general de la persona i el seu desenvolupament integral.

Equip de treball

En l’equip de treball es combinen diversos perfils de formació:

• Àmbit educatiu: Mestres, pedagogs, psicòleg, actors professionals… que són els responsables de l’atenció directa dels usuaris i usuàries i les famílies i d’elaborar el projecte de treball.

• Àmbit de la gestió empresarial: comptabilitat, àmbit laboral i legal, divulgació.

Dins de l’equip de treball hi ha treballadors que reben una remuneració pels seus serveis, voluntaris i col·laboradors externs.

Alguns membres de l’equip també formen part de la junta.

Usuaris/Usuàries

Els nostres serveis s’adrecen a persones amb discapacitat intel·lectual, majors d’edat i amb autonomia suficient per a realitzar activitats grupals en els entorns en els quals ens movem habitualment.

La nostra seu és a Sant Joan Despí però atenem persones d’altres poblacions properes (Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Hospitalet, Molins de Rei, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Sant Just Desvern, Castellbisbal, Vilafranca del Penedès…).