Segueix-nos!
 

Futbol

FUTBOL

Responsable: mestre educació física i monitor esportiu.
i en dos nivells de joc que entrenen junts però competeixen cada un en el seu nivell a la lliga ACELL
Objectius:
• Esportius i de salut: la importància de l’exercici físic i el seguiment d’uns hàbits i un aalimentació saludables per millorar la qualitat de vida.
• Convivencials i perdagògics: la cooperació i la pertinença a un grup, la superació personal, l’esforç, l’acceptació de les diferències individuals, la millora de l’autoestima, la tolerància a la frustració, l’esforç…
• Autonomia personal i sociabilitat: higiene personal, desplaçaments fins al camp o els partits, superació, oportunitat de conèixer altres jugadors, etc.
Metodologia:
Entrenament conjunts amb dos nivells de joc que competeixen cada un en el seu nivell a la lliga ACELL. Activitats extres com sortides esportives, participacions amistoses, competicions especials com la selecció o l’espanyol…
Ubicació: Instal·lacions cedides per l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Category
Esportives