Segueix-nos!
 

Cuina

CUINA

Responsable: pedagoga.
Grups: 2 grups de 5/6 persones.
Objectius:
• Potenciar l’autonomia a través del treball amb els aliments, les tècniques culinàries, el coneixement dels estris i la relació que hi ha entre alimentació saludable i benestar de la persona.
• Afiançar l’autoestima i el sentiment de pertinença al grup a través del treball personal i col·lectiu, i l’educació en la tolerància i respecte per les diferències.
Ubicació: cuina del centre Cívic de Sant Pancraç (Sant Joan Despí), cedida per l’Ajuntament.

Category
Formatives