Segueix-nos!
 

Teatre

TEATRE

Responsables: actriu i actor professionals amb formació pedagògica.
Descripció: L’activitat fomenta –d’una manera lúdica i divertida– la creativitat, l’expressió artística i la vinculació amb el grup, ja sigui a través d’exercicis variats, jocs, representacions pròpies o visualització d’altres, i participació en la creació de l’obra o del material.
Objectius: pedagògics i artístics
• Presa de consciència del valor del treball, tant individual com col·lectiu.
• Foment dels hàbits d’esforç i constància i responsabilitat de cadascú.
• Reforç de l’autonomia i la seguretat personal dels participants, així com la curiositat i la creativitat.
• Foment de l’acceptació de les diferències individuals, la pròpia personalitat, desitjos i sentiments.
• Oferiment d’un espai de treball cohesionat.
• Coneixement i valoració de l’entorn social i cultural més proper.
• Que siguin agents partícips i actius de la societat on viuen.
Ubicació: Teatre de la Biblioteca Miquel Martí i Pol de Sant Joan Despí.

Category
Creatives